vajinismus tedavisi ankara ücretleri

Vajinismus nedeniyle ertelenmesi okunuşu kaçınılması gereken birleşik sorun haline dönüşen cinsellik, ilişkileri okunuşu derinden etkiler.Bu sebeple tedavisi geciktirilmemelidir. Ülkemizdeki genişlik önemli seksüel rahatsızlıkların başında gelen vajinismus, Türkiye’de 10 kadından 1’inde görülüyor. Cinselliğin tek tabu olması, cinsel terbiye verilmemesi, kulaktan dolma yanlış bilgiler, fiziki sorunlar gibi fazla sayıda sebep yüzünden ortaya çıkan vajinismus rahatsızlığı, çiftlerin evliliklerini dahi tehlikeye sokabiliyor.

Vajinismus; kadının, eşi evet da cinsî partneriyle ilişkide bulunmak istemesine rağmen, elinde olmayan sebepler yüzünden ağrı ve zaviye endişesiyle ‘aşk kasları’ adı verilen pelvik aya kaslarını kasarak ilişkiye müşkül olması ile oluşan, ruhsal kökenli aynı cinsel fonksiyon bozukluğudur. Kadın eşeysel bağ sırasında zaviye endişesi yüzünden kendisini koruma görevlisi çabasıyla pelvik taban kaslarını orada benzer engel varmışçasına kasarak ilişkiye mânia olur. Vajinismus rahatsızlığının müteaddit katıksız sebebi olduğuna, ama altta yatan psikolojik sebeplerden en kötüsünün taciz ya da tecavüze maruz kalma olduğuna im ediyor.

KAS KASILMALARI SIRTA VURUYOR

Ülkemizde vajinismus görülme oranı 10 da 1’dir. eşeysel münasebet sırasında refleks şekilde gerçekleşen adale kasılmaları, vajina haricinde kalça, bel, karın, sırt okunuşu hatta kadem parmaklarına büyüklüğünde yaygın bir kez şekilde görülebilir. Tüm bu kasılmaların sebebi vücudun kendisini koruma görevlisi içgüdüsüne bağlıdır. Bilinçdışında geçmişten gelen cinsel bağlantı ile müteallik yerleşmiş birtakım negatif düşünceler yüzünden kadın, ilişki sırasında eşine ruhsat veremeyebilir.

EVLİLİĞİ BİTİREBİLİYOR

Sevginin, aşkın müşterek ifadesi olan eşeysel yaşamın bu şekilde sekteye uğraması, erkekte reddedilme duygusuyla öfkeye kızgınlığa okunuşu eşinden uzaklaşmaya yol açabilirken, kadında utanç okunuşu suçluluk duygusuna sebep olabilir. Sonuçta da çiftin ilişkisi günden güne bozulabilir. Ancak çok spesiyal yalnız konuşmada olan bu meseleyi çiftler utanç, suçluluk, yenilgi, öfke, kırgınlık duygularıyla kimseyle paylaşamamakta, ailelerin ve çevrelerin uşak konusunda tahakküm yapmaları nedeniyle ancak jinekoloğa başvurmaktadırlar.

Ülkemizde seksüel tedavi ile uğraşan jinekolog sayısı az olduğu yoluna müteaddit müracaat hüsranla sonuçlanmakta, çiftlerin başarıya olan inancı güneş geçtikçe azalmakta ve çözümlenebilir eş dert olan vajinismus, içinden çıkılamayacak derecede büyümekte ve evliliklerin bitmesiyle sonuçlanabilmektedir.

MASUMİYETİ KAYBETME buraya bakabilirsin KORKUSU tesirli OLUYOR

Vajinismusun sebepleri, ruhsal ve seyrek de fiziksel yaşamış olmak şartıyla ikiye ayrılabilir. seyrek fiziki sebepler arasında vajinal okunuşu vulvar enfeksiyonlar, yumurtalık kistleri, pelvik inflamatuar hastalıklar, endometriosis, sistit gibi hastalıklar sayılabilir.

Vajinismusun en yerinde görülen sebepleri ise psikolojik sebeplerdir. erdenlik zarının kutsi olması okunuşu çocukluk çağından itibaren bekâret zarını korumaya yönelik verilen eğitimler, söylemler, davranışlar, birtakım kadınlarda masumiyeti kaybetmek istememe hasebiyle vajinismus gelişmesine sebep olur.

Cinselliğin ancak tabu olması, cinsî eğitim verilmemesi, kulaktan dolma hata seksüel bilgiler de vajinismus gelişmesinde çok ehemmiyetli nedenlerdir. Ülkemizde toy kızların çoğu kızlık zarının patlayacağı, çok gereğinden zaviye çekeceği, çok gereğinden nezif olacağı, cinselliğin yalnızca erkekler hakkında olduğu, cinsel haz duymanın ayıp, yasak, yazık olduğu gibi yanılgı bilgilere sahiptir. Bu yanılgı bilgilere ilk geceyi başarı ile atlatıp kendini ispatlama isteği de eşlik etmektedir.

EN ACI SEBEPLERİ TACİZ okunuşu TECAVÜZ

Eşini sevmeme, zorla evlendirilme, ilişki okunuşu evlilik problemleri, eşe zıt duyulan öfke, gebelik korkusu, kontrolü yitirme korkusu gibi nedenler okunuşu vajinismus nedenleri arasında sayılabilecek nedenlerdir.

Vajinismusun altta yatan sebeplerinden işaret acıları ise taciz ya da tecavüze maruz kalmadır. Bilinçdışına itilen bu travma, ötede vajinismus başta edinmek şartıyla birçok ruhsal sorunlara niçin olur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “vajinismus tedavisi ankara ücretleri”

Leave a Reply

Gravatar